Thứ Hai , Tháng Một 17 2022
Home / Công nghệ

Công nghệ

‘Cha đẻ’ Internet dương tính với Covid-19

Vint Cerf, một trong những người đặt nền móng cho Internet, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong bài đăng trên Twitter ngày 30/3, Vint Cerf xác nhận mình dương tính với Covid-19 và đang hồi phục. Cũng trên Twitter, Vint Cerf còn đính kèm …

Read More »